Key To Be Free Escape Room
Największy Escape Room w Poznaniu

Regulamin


Regulamin KEY TO BE FREE

 

Usługa świadczona jest przez firmę Equity Consulting Bartłomiej Sawicki ul. Żurawia 25, 62-002 Złotniki

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1. Rezerwując wizytę w jednym z naszych pokoi Uczestnik akceptuje poniższy regulamin i zobowiązany jest do jego przestrzegania, oraz przekazania jego treści pozostałym Uczestnikom zabawy.

 

 1. Jeżeli rezerwacja jest dokonana na mniej niż dwie godziny przed rozpoczęciem zabawy, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 601 222 075 lub 515 155 243 w celu potwierdzenia rezerwacji.

 

 1. Po dokonaniu rezerwacji online, telefonicznie, drogą mailową lub dokonaniu płatności po przez portal LockMe nie ma możliwości odwołania rezerwacji bez kosztowo, jeżeli rezygnacja nie została zgłoszona minimum 24 godzin przed planowaną grą. 

 

 

ZASADY GRY:

 

 1. Uczestnicy mogą przystąpić do gry w jednym z naszych pokoi po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji oraz zapłaceniu za grę.

 

 1. Płatność za grę na miejscu możliwa jest gotówką lub kartą.

 

 1. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zaleceń przekazywanych przez prowadzącego grę.

 

 1. Zabrania się udziału w grze osobom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

 

 1. Zabronione jest używanie własnych narzędzi, telefonów komórkowych i innych przedmiotów oraz wnoszenia do pokoi przedmiotów niebezpiecznych.

 

 1. Podczas gry obowiązuje bezwzględny zakaz filmowania, robienia zdjęć i używania telefonów komórkowych.

 

 1. Rozwiązanie zagadek nie wymaga użycia siły. W razie zniszczeń Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany elementów wyposażenia.

 

 1. Uczestnicy zobowiązani są do przyjścia 10 minut przed rozpoczęciem gry. W przypadku spóźnienia się na zarezerwowaną godzinę Uczestnicy muszą liczyć się z możliwością skrócenia gry. W przypadku spóźnienia się więcej niż 20 minut Uczestnicy nie mają możliwości rozpoczęcia gry, a także nie otrzymają zwrotu pieniędzy za wcześniej opłaconą grę.

 

 1. Gra jest monitorowana i nie ma możliwości wyłączenia monitoringu.

 

 1. W razie nieprzestrzegania zasad regulaminu prowadzący grę może przerwać ją w każdej chwili, oraz wyprosić Uczestników, bez prawa do zwrotu pieniędzy za grę.

 

 1. Key To Be Free nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy uczestników.

 

 1. Gra niewskazana jest dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychiatrycznego, z problemami z sercem lub krążeniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  VOUCHER:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 3. Voucher (bon podarunkowy) można zakupić w siedzibie firmy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Nie ma możliwości wymiany Vouchera na gotówkę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 4. Jeden voucher upoważnia do jednej gry w wybranym naszym pokoju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 5. Zakup vouchera jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu, a kupujący jest zobowiązany do przekazania jego treści osobie obdarowanej oraz uczestnikom gry.

 

RODO

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji będzie Equity Consulting Bartłomiej Sawicki, ul. Żurawia 25, 62-002 Złotniki, NIP: 7392711247, e-mail: rezerwacje@keytobefree.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, zawarcia umowy i jej realizacji. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

Planowany termin usunięcia danych osobowych to okres 3 lat po wykonaniu umowy.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych, będą przysługiwać Ci następujące uprawnienia: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - UOKiK

 https://uokik.gov.pl/download.php?id=1216