Key To Be Free Escape Room
Największy Escape Room w Poznaniu

PARP


        

 

Equity Consulting Bartłomiej Sawicki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zwiększenie odporności na czynniki losowe Equity Consulting poprzez wdrożenie oprogramowania do świadczenia usługi wirtualnego pokoju zagadek”.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjności procesowej polegającej na zmianie sposobu świadczenia usługi udostępniania klientom pokoju zagadek z użytkowania bezpośredniego (wizyta osobista) na użytkowanie zdalne (wizyta wirtualna).

Zakres projektu obejmie zakup usługi programistycznej, zakup 8 środków trwałych i zakup usługi szkoleniowej

 

Wartość projektu: 292 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 248 200.00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19